Stravování - přihlašování stravy od. 1.4.2021

Nově budou od 1. dubna přihlášeni automaticky pouze ti strávníci, kteří pravidelně odebírají obědy. Pokud má strávník v březnu obědy přihlášené, ale nevyzvednuté nebo nepřihlášené, nebudou mu pro další období automaticky přihlášeny. Bude-li chtít obědy opět odebírat, musí si je přihlásit sám.
Milada Wrbová, ved. šk. jídelny