Poseroutka na jevišti

V letošním školním roce se žáci z literárního kroužku a mediální výchovy zapojili do projektu Čtenář na jevišti. Jedná se o projekt kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou. Hlavním cílem projektu je motivovat děti a mladé lidi k četbě knih a přiblížit jim řadu možností práce s textem. Ústřední aktivitou projektu je čtení nahlas v podobě scénického čtení, vlastní interpretace, další využití textu, například k přepracování na scénář a dramatizaci. Výsledkem je zdokonalení dovedností spojených s porozuměním textu.

Se zapojením do projektu žáky čekala spousta práce. Měli za úkol zpracovat do podoby scénického čtení libovolnou pasáž některého z titulů doporučených organizátorem, nebo si vybrat vlastní knihu. Žáci z literárního kroužku se rozhodli pro Deník malého poseroutky. Vybrali si ukázku, četli, předčítali, kreslili kulisy, vymysleli kostýmy, rozdělili si role a začali secvičovat, fotit a natáčet. Naším jediným nepřítelem byl čas. Nakonec se dílo podařilo. Žáci z mediální výchovy vytvořili ze schůzek prezentaci, Monika Křivánková sestříhala videa a vytvořila krátký film. Tuto dokumentaci jsme zaslali do Prahy, kde hodnotila práce odborná porota.

A jak to dopadlo? Do projektu se zapojilo 48 divadelních sborů, literárních či dramatických kroužků z celé české republiky. Pět souborů bylo pozváno k předvánočnímu setkání do Prahy, kde vybrané soubory hrály svá vystoupení. Naše škola vybrána sice nebyla, ale v zaslaném hodnocení poroty najdete slova uznání a chvály. „12 dětí literárního kroužku společně vybíralo knihu, povídali si o nich, "čteme nahlas mladším spolužákům", což je skvělé, velmi tuto aktivitu oceňujeme! Také se nám velmi líbilo video, proč si děti nakonec vybrali tuto knihu - velmi dobré. Děti čtou z materiálů, předčítají a přitom dohrávají, kulisy pěkné a aranžmá dobré. Skvěle připravená dokumentace - prezentace a video.“ …………… „Výběr tématu knihy mi nepřišel úplně adekvátní k věku dětem- myslím, že by zvládly uchopit i složitější téma. Na všech čtenářích bylo znát, že vědí a rozumí tomu co čtou a že čtou s velkým nadšením. Líbil se mi přednes textu- bylo jim rozumět.“ Pan ředitel dostal děkovný dopis a účinkující drobný dárek.

V literárním kroužku jsme si užili spoustu zábavy, ale také na vlastní kůži vyzkoušeli pocit odpovědnosti, ale nakonec i dobrého pocitu z práce. Třeba i vy budete mít možnost se setkat s Gregem, paní Birkovou či neposedným Eugenem Ellisem a dalšími hrdiny z knihy Deník malého poseroutky.

 

Čtenář na jevišti

http://www.youtube.com/watch?v=ypIBKB9M2Js
http://www.youtube.com/watch?v=4yK68eonFbU&feature=youtube_gdata