Školní rok

PROJEKT ESF

 

 

 

 

 

 

 

 CZ.1.07/1.2.29/02.0003

Centrum integrované podpory – Moravskotřebovsko a Jevíčsko

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

odborní pracovníci projektu

Centrum integrované podpory,

který byl realizován v letech 2012-2014,

Vám nabízejí možnost telefonické nebo emailové komunikace

otázek týkajících se vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(s potřebou podpůrných opatření).

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat:

Telefon: 734144822

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Základní škola Jevíčko, U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko

Manažer projektu : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 734 144 822

 

 

 

 

 

 

 

Centrum integrované podpory - Moravskotřebovsko a Jevíčsko

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je nalézt optimální model péče o ty žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří vzhledem ke svému zařazení mezi žáky se zdravotním znevýhodněním nejsou klienty SPC (SPC vzhledem ke svým kapacitním možnostem těmto žákům svou podporu neposkytují nebo poskytují jen výjimečně a omezeně). Přesto jejich vzdělávací potřeby jsou takového rázu, že bez speciálně pedagogické podpory nedosahují optimálních výsledků ve vzdělávání.

 

Základní informace o projektu

Název projektu: Centrum integrované podpory - Moravskotřebovsko a Jevíčsko

Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.29/02.0003

Název a číslo globálního grantu: Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Pardubickém kraji II (CZ.1.07/1.2.29)

Doba trvání projektu: 1. 4. 2013 – 31. 12. 2014

Finanční podpora:  2 182 814,31 Kč

Příjemce dotace: Základní škola Jevíčko

Realizační tým:

PaedDr. Pavlína Baslerová  - manažer projektu

Eva Machálková                  - finanční manažer

Mgr. Miloslav Parolek         - odborný garant, ředitel školy příjemce dotace

Mgr. Jitka Dudková             - mentor (ZŠ Palackého, Moravská Třebová)

Mgr. Lenka Horáková         - mentor (ZŠ Jevíčko)

Bc. Eva Štěpánková            - mentor (MŠ Jevíčko)

Mgr. Zdena Novotná           - mentor (ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka, ZŠ Kostelní náměstí Moravská Třebová)

Mgr. Iva Štěpařová              - mentor (ZŠ Palackého, Moravská Třebová)

Mgr. Jarmila Parolková       - mentor (ZŠ Jevíčko)

Mgr. Zuzana Ličeníková     - mentor (ZŠ Kunčina, MŠ Mladějov na Moravě, ZŠ Kostelní náměstí Moravská Třebová)

Mgr. Monika Zemanová     - mentor (ZŠ ČSA, Moravská Třebová)

Mgr. Pavla Jenišová        - mentor (ZŠ Jevíčko)

 

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je nalézt optimální model péče o ty žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří vzhledem ke svému zařazení mezi žáky se zdravotním znevýhodněním nejsou klienty SPC (SPC vzhledem ke svým kapacitním možnostem těmto žákům svou podporu neposkytují nebo poskytují jen výjimečně a omezeně).

Přesto jejich vzdělávací potřeby jsou takového rázu, že bez speciálně pedagogické podpory nedosahují optimálních výsledků
ve vzdělávání.

 

Projekt je zaměřen na:

  • na pravidelnou individuální podporu dětem z mateřských škol (těm, u kterých hrozí nebezpečí školního selhávání),
  • žákům základních škol (dlouhodobě a soustavně selhávajícím ve školních výstupech),
  • na pravidelnou individuální či skupinovou péči žákům se specifickými poruchami učení a chování,
  • na metodickou a konzultační činnost s pedagogy těchto žáků, kteří neprošli speciálně pedagogickou propedeutikou na metodickou podporu vedení škol v otázkách administrativního zajištění integrace na konkrétní pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a jiných dokumentů potřebných pro práci se žákem se SVP,
  • na poradenskou činnost rodičům těchto žáků v oblasti výchovy a vzdělávání.

Do projektu je zapojeno 8 škol Moravskotřebovska a Jevíčska, na každé bude realizován projekt poněkud odlišným způsobem
(v závislosti na požadavcích školy vzešlých z konzultací s řediteli těchto škol).

 

Projekt CIP-Moravskotřebovsko – Jevíčsko je realizován celkem na osmi školách v regionu.
Se vzdělávacím aktivitami i životem v nich se můžete seznámit na jejich webových stránkách:

Základní škola Moravská Třebová, ul. Palackého: www.2zsmtrebova.cz

Základní škola Moravská Třebová, ul. ČSA: www.zskrizovatka.cz

Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám.: www.3zsmt.cz

Základní škola Kunčina: www.zskuncina.cz

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Loučka: http://skola-dlouhaloucka.webnode.cz/

Mateřská škola Jevíčko: www.msjevicko.cz

 

Získané poznatky z těchto realizací budou zobecněny pro potřeby ostatních nezapojených škol a budou prezentovány v publikaci shrnující příklady dobré i špatné praxe s cílem seznámit pedagogy škol Pardubického kraje přednostmi a úskalími vzdělávání žáků
s SVP v inkuzivním prostředí za intenzivní spolupráce speciálního pedagoga.


Níže uvedené příspěvky jsou určeny zejména mentorům jako podkladové materiály k mentorské praxi. Jsou samozřejmě vhodné i pro ostatní učitele a rodiče.

Aktuality:

prosinec 2014:  TROCHU  JINAK  V BĚŽNÉ ŠKOLE - publikační výstup projektu

listopad 2014:   články v tisku Co na to ředitelé    Evropská podpora do vzdělávání

říjen 2014:         Posuzovací schéma sociálního znevýhodnění

červen 2014:      Osnova chystané publikace

květen 2014:      Podpůrná opatření poskytovaná školou

duben 2014:       Metoda dobrého startu

březen 2014:      Nápadník                     Nápadník - praktická část                                                                                                           

únor 2014:         Profil na jednu stránku

leden 2014:        Žák s poruchou chování

prosinec 2013:   Příčiny selhávání žáka

listopad 2013:    Projevy selhávajícího žáka

říjen 2013:         Diagnostické schéma MŠ

září 2013:           Má vaše dítě problémy ve škole?

 

Fotografie:

Orientace ve čteném textu 1              Orientace ve čteném textu 2   

Orientace na stránce 1                      Orientace na stránce 2                    Orientace v rozvrhu hodin

Rozlišování délky samohlásky          Odměna za splněný úkol                 Čtení s porozuměním

Přepis textu s doplněním                   Pravolevá orientace

 

Vzdělávání - Inspirace - Kooperace

Naše škola je partnerem projektu  Vzdělávání - Inspirace - Kooperace - cesta k odbornému růstu pedagoga. V rámci projektu dojde k realizaci nově vzniklých vzdělávacích programů v oblastech legislativy, osobnostního rozvoje a výcviku v sociálních dovednostech. Pedagogové se zúčastní několika seminářů, které proběhnou během školního roku 2013/2014  přímo ve škole. Dva semináře  jsou dvoudenní výjezdní. Více informací na www.ccvpardubice.cz ve složce Projekty ESF.

TELEVIZE VE ŠKOLE

Setkání s mladou režisérkou
Jednoho dne nás ve škole čekalo velké překvapení. O přestávce jsme se potkali s Terezou Nvotovou.Jedná se o 24letou slovenskou herečku a režisérku, kterou v současné době můžeme vidět v televizním seriálu Gympl. Do Jevíčka přijela natočit spolu s českou televizí dokumentární film o americké učitelce Jennifer Mohr-Whitman, která na naší škole vyučuje anglický jazyk. Natáčeli jak průběh vyučovacích hodin s rodilou mluvčí, tak i dění o přestávkách. Při téhle příležitosti jsme se s ní setkali a povídali jsme si o životě.  Zajímavé je, že doma nemá televizi a filmy si promítá projektorem na zeď. Dokumentární film o působení Jennifer Mohr-Whitman v naší škole uvidíme v televizi pravděpodobně až v roce 2014. (fotografie v galerii)

 

 

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA

Ve středu 17. října 2012 v dopoledních hodinách do školy zavítal Norman Eisen, velvyslanec Spojených států. Součástí návštěvy bylo setkání s Jennifer Mohr-Whitman, americkou učitelku angličtiny. Za zvuku fanfár v podání žáků ZUŠ Jevíčko ho přivítal  pan ředitel a pan starosta . Ve sborovně následovalo přivítání návštěvy školním sborem a setkání s učiteli. Redaktoři školního časopisu OBJEV využili návštěvy k rozhovoru, který se objeví v příštím čísle časopisu. Z téměř hodinového velmi srdečného setkání plného úsměvů si všichni zúčastnění odnesli nejen zajímavé poznatky, ale i drobné dárečky věnované přímo z Bílého domu, jelikož Barack Obama, prezident USA, je dlouhodobým přítelem amerického velvyslance. Překvapením bylo, že matka pana velvyslance pochází z někdejšího československa. Zřejmě i proto Norman Eisen o naší zemi hodně ví. (fotografie v galerii)

BESEDA SE SPISOVATELKOU

Beseda se spisovatelkou Ivonou B?ezinovou
Dne 2. října 2012 se v Městské knihovně v Jevíčku uskutečnila pro žáky 8. a 9. ročníku Základní školy v Jevíčku beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Ivona Březinová píše knihy pro děti a mládež, zaměřuje se na nejrůznější žánry: od fantasy až po encyklopedie. V jejích knihách se často objevují témata odkrývající závislosti či různé nemoci, nad kterými člověk často jen vrtí hlavou. Příkladem je série knih Holky na vodítku, ve kterých autorka popisuje, jak je těžké se vyléčit ze závislosti.
A jak se autorka k tomuto tématu vlastně dostala?
Už jako malá pětiletá holčička si Ivona B?ezinová řekla, že se stane spisovatelkou. Tento sen se jí ale splnil až ve 33 letech. V té době už měla dvě dcery a strach z toho, že by i ony mohly do takové kaluže, jako je závislost, spadnout, ji dohnal k nápadu vymyslet "Desatero pro závislost". Celý rok chodila do léčeben za těmi, kteří se chtějí z "postižení" dostat. Sbírala zde jejich poznatky o odvykání a použila je do svých knih.
V budoucnu se spisovatelka chystá napsat sérii knih, tentokrát s názvem Kluci na řetězu. Nejspíše se bude pojednávat o závislosti na alkoholu, počítačových hrách a sociálních sítích.

Kontakty

Základní škola Jevíčko
U Zámečku 784
569 43 Jevíčko

info@zsjevicko.cz

datová schránka ID:artmm53

IČO:70996814

TELEFONY
ředitel: Mgr. Miloslav Parolek                 461 325 245
ekonom,zástupce: 461 325 216,            464 620 233, 464 620 234

školní družina: 516 411 383

praktická škola: 464 620 235               K. H. Borovského 586

Školní poradenské pracoviště

GDPR

pověřenec

 

 

červen 2021
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Školský portál Pardubického kraje

logolink MSMT VVV hor barva cz

 

Naše škola realizuje projekt "Dílny ZŠ Jevíčko", registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0582, zaměřený na rozvoj technických dovedností.

Kdo je zde

Právě přítomno: 435 hostů a žádný člen

Přeložit stránky