Podpora společného vzdělávání ZŠ Jevíčko

Název projektu:Podpora společného vzdělávání ZŠ Jevíčko

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011500

Od 1. 2. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. 

Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
.

Z finančních prostředků v celkové výši 1 513 728, 00 Kč hradíme tyto aktivity:

 - Školní asistent - personální podpora ZŠ

- Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub

- Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

- Školní asistent - personální podpora ŠD

 - Projektový den mimo ŠD

logolink MSMT VVV hor barva cz