Přírodní zahrada

Přírodní zahrada ZŠ Jevíčko

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Celkové způsobilé výdaje:   399 800,- Kč
 Výše příspěvku SFŽP:         339 830,- Kč
Výše příspěvku žadatele:   59 970,- Kč