Provoz školní jídelny od 30. 11. 2020

Od pondělí 30. 11. 2020 budou mít všichni žáci, kteří se stravovali ve školní jídelně, přihlášený oběd.

Pokud nebudou mít o oběd zájem, je nutné jej odhlásit – do středy 25. 11. 2020 přes internetovou aplikaci, později osobně u paní Wrbové.

Žáci i učitelé, kteří budou mít distanční výuku, si budou moci vyzvednout oběd do jídlonosičů
pouze v tomto čase: 11:30 – 12:00 hod. .

Strávníkům, účastnícím se prezenční výuky, bude oběd vydán podle rozvrhu do 14:00 hod..