Provoz školy od 4. ledna 2021

PREZENČNÍ VÝUKA - 1., 2. ročník, třídy podle §16

DISTANČNÍ VÝUKA - 3. - 9. ročník

- ranní družina v provozu

- provoz tělocvičen pro veřejnost zrušen

- výdej obědů do jídlonosičů bude od 4. - 8. 1. 2021
   probíhat v čase od 11:40 - 14:00 hod.
   v následujícím období bude režim výdeje přizpůsoben aktuálně platným opatřením


informace MŠMT k provozu škol do 10.1.2021