Spolu ruku v ruce 2015

Základní škola Jevíčko opět připravuje pro žáky 6. ročníku (školní rok 2015/2016) třídenní zážitkový seminář nazvaný „Spolu ruku v ruce“, který je součástí Minimálního preventivního programu naší školy. Cílem tohoto semináře je nejen prevence rizikového chování (šikana, drogová závislost, gamblerství apod.), ale i upevnění přátelských vztahů mezi žáky, mezi žáky i učiteli, stmelení kolektivu. Žákům je vhodnou formou (prostřednictvím nejrůznějších her, soutěží a dalších zajímavých aktivit) poukázáno na smysluplné naplnění volného času. CELÝ ČLÁNEK