I letos se recitovalo

I na krajské přehlídce v Pardubicích …

Okresního kola dětských recitátorů se letos zúčastnily tři recitátorky z naší školy, Anna Vymětalová ze 4. B, Natálie Finsterlová z 6. A a Zdeňka Mauerová z 9. B.

V silné konkurenci přednášejících z celého okresu Svitavy se podařilo Natálii a Zdeňce zopakovat úspěch z loňského školního roku a obě postoupily (tentokráte ze 3. místa) na krajskou přehlídku. Dětská scéna se konala v měsíci dubnu v Pardubicích.

Recitátorky si vzaly k srdci rady, které jim udělily členky poroty v okresním kole, a své výkony vylepšily. Zpomalily tempo, více se zamyslely nad texty a pracovaly hlouběji s jednotlivými postavami v přednášených textech.

Zdeňka Mauerová si sice ocenění z krajské přehlídky nedovezla, ale postupem do krajského kola se zařadila mezi nejlepší recitátory Pardubického kraje.

Natálie Finsterlová na krajské přehlídce získala diplom za přednes grotesky Relativita strachu od maďarského autora I. Örkenyho. Natálie tak zůstala těsně za branami republikového kola, jediným vyšším oceněním je totiž diplom s postupem na celostátní přehlídku. Na tu se jí podařilo postoupit v loňském školním roce.