Aktuality

Aktuality na ZŠ Jevíčko.

Tisková zpráva o projektu

Tisková zpráva shrnující celkové výsledky projektu

Základní škola Jevíčko získala dotaci z programu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení

Základní škola Jevíčko získala od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR neinvestiční dotaci ve výši 104 554 korun. Dotace byla poskytnuta ze státního rozpočtu na rok 2015 z programu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení č.j. MSMT-2157/2015-01.

„Projekt je zaměřen na zajištění lepšího zabezpečení budovy Základní školy Jevíčko. Zajistí bezpečnost a ochranu zdraví žáků ZŠ. Snahou bylo minimalizovat bezpečnostní rizika pořízením potřebného moderního technického vybavení a zpětně vyhodnocovat bezpečnostní zajištění prostřednictvím záznamového zařízení.

Ačkoliv naše škola již drobným bezpečnostním vybavením disponovala, s ohledem na velikost školy, počet žáků a dispoziční uspořádání budovy bylo stávající technické zabezpečení jednoznačně nevyhovující a neodpovídalo minimálním bezpečnostním standardům. Bohužel s přihlédnutím k rozloze školy a počtu žáků, nebylo možno situaci řešit jinak. Je třeba dodržet evakuační plán a požárně bezpečnostní předpisy. Dále musíme respektovat potřebu zvláštních vstupů pro imobilní žáky. Rozpočet školy bohužel neumožňoval přijmout odpovídající technická opatření.

Předloženým a vybraným projektem byl v základní škole instalován kamerový systém určen ke kompletnímu monitorování všech vstupů do budovy. Tímto opatřením se v současném zabezpečovacím systému minimalizovalo riziko neoprávněného vniknutí do objektu a riziko ohrožení života a zdraví dětí. Realizací projektu byly jednoznačně naplněny stanovené cíle projektu.

Tisková zpráva byla zveřejněna dne 1. února 2016 na webových stránkách:

www.zsjevicko.cz

Spolu ruku v ruce 2015

Základní škola Jevíčko opět připravuje pro žáky 6. ročníku (školní rok 2015/2016) třídenní zážitkový seminář nazvaný „Spolu ruku v ruce“, který je součástí Minimálního preventivního programu naší školy. Cílem tohoto semináře je nejen prevence rizikového chování (šikana, drogová závislost, gamblerství apod.), ale i upevnění přátelských vztahů mezi žáky, mezi žáky i učiteli, stmelení kolektivu. Žákům je vhodnou formou (prostřednictvím nejrůznějších her, soutěží a dalších zajímavých aktivit) poukázáno na smysluplné naplnění volného času. CELÝ ČLÁNEK

 

Spolu ruku v ruce

„Spolu ruku v ruce“ poprvé na Eden?

Prázdninové dny pomalu skon?ily a d?tem znovu za?ala škola. Nejinak tomu bylo i na naší škole. A nejinak než t?ídenním zážitkovým seminá?em „Spolu ruku v ruce“ zahájili školní rok 2014/2015 šes?áci. Hned v pond?lí, look poté, story co se ve školních lavicích p?ivítali s novými t?ídními u?iteli, vyrazili na p?ší túru, která kon?ila v nedalekém penzionu Eden. Zde spole?n? s u?iteli prožili t?i dny nabité hrami, sout?žemi, sportovními i kulturními aktivitami. V nejr?zn?jších ?innostech zam??ených na spolupráci, prevenci rizikového chování ?i kreativitu žáci prokázali odhodlání dodržovat pravidla, pomáhat si, tolerovat se, sout?žit. Elán, nadšení a sout?živost neohrozil ani déš?.

Na t?ídních sch?zkách byla rodi??m promítnuta prezentace a krátká videa, která jsme na akci po?ídili. Z fotografií jsme vytiskli do t?íd kalendá?e „Spolu ruku v ruce“. Letošní program byl op?t ur?itým zp?sobem inovován, na jeho organizaci se podíleli t?ídní u?itelé šestých t?íd, tradi?n? potom školní metodik prevence a speciální pedagog. O tom, že se d?tem i organizátor?m na akci líbilo, sv?d?í vzkazy, které jsme napsali do „Poselství budoucím šes?ák?“.

Celá akce byla financována z prost?edk? základní školy a SRPS. Na akci také tradi?n? p?ispívají rodi?e.

Čtenářem na jevišti již podruhé

I v letošním školním roce jsme se zúčastnili v rámci kampaně Rosteme s knihou soutěže čtenář na jevišti. Do projektu se zapojili žáci 7. ročníku, kteří přečetli všechny díly Malého poseroutky Jeffa Kinneyho a z každého dílu ve trojicích vybrali a následně secvičili scénky. Jednoduchá práce? Nikoliv. Čtení, diskuse, práce ve skupinách, psaní scénáře, výroba rekvizit, výběr kostýmů a následné zkoušky, focení a natáčení. Ale i smích a legrace. To všechno žáci zvládli. Scénky jsme natočili a poslali do republikové soutěže k posouzení poroty. S jejím hodnocením … Situace musí být zhuštěné, střihové, děj posouvá i Gregův komentář. Sympatický pokus o jednotlivé, pravděpodobně nejoblíbenější situace z deníku … jsme spokojeni.

Mezi pět finalisty jsme se nedostali (soutěže se zúčastnilo 50 souborů ze základních a uměleckých škol, gymnázií, ale i dětských domovů). Jejich vystoupení jsme zhlédli a získali tak podněty pro další tvorbu. Soutěže se chceme zúčastnit i příští rok. Již máme vybranou knihu, se kterou budeme pracovat. (fotografie - GALERIE)

Podkategorie

Školní rok
Počet článků:
9

Kontakty

Základní škola Jevíčko
U Zámečku 784
569 43 Jevíčko

info@zsjevicko.cz

datová schránka ID:artmm53

IČO:70996814

TELEFONY
ředitel: Mgr. Miloslav Parolek                 461 325 245
ekonom,zástupce: 461 325 216,            464 620 233, 464 620 234

školní družina: 516 411 383

praktická škola: 464 620 235               K. H. Borovského 586

Školní poradenské pracoviště

GDPR

pověřenec

 

 

srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Školský portál Pardubického kraje

logolink MSMT VVV hor barva cz

 

Naše škola realizuje projekt "Dílny ZŠ Jevíčko", registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0582, zaměřený na rozvoj technických dovedností.

Kdo je zde

Právě přítomno: 433 hostů a žádný člen

Přeložit stránky